L'AMPA


Qui som?

L’Associació de Mares i Pares de Les Moreres  la formem un grup de mares i pares que, de manera desinteressada, dediquem el nostre temps i els nostres esforços en fer activitats i dur a terme projectes, amb col·laboració de l’escola i la llar d’infants.

El curs 2021-22 la junta ha estat renovada quasi a la seva totalitat. 
Els membres de la Junta actuals són:

Presidenta: Montse Fuentes
Secretària: Elsa Guindal (2n any legislatura)
Tresorera: Soco León 
Mejador: Aïda Rius
Extraescolars: Txell Estrada  


El curs 2017-18 la junta va estat renovada parcialment. Els membres de la Junta eren :

President: Daniel Cierto
Secretària: Meritxell Ferrando
Tresoreria: Andrea de Llobet
Menjador: Anna Mataró
Extraescolars: Magda Del Río
Projectes: Rut Marrugat


Objectius

a) Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

b) Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre.

c) Assistir els pares i mares en l'exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre quan sigui sostingut amb fons públics.

d) Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats.

e) Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l'entorn.

f) Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l'elaboració de directrius per a la programació d'activitats complementàries, extraescolars o de serveis.

g) Promoure les activitats de formació dels pares i mares, tant des del vessant cultural com de l'específic de responsabilització en l'educació familiar.

h) Promoure i realitzar tota mena d’activitats lúdiques i culturals.

i) Promoure i realitzar tota mena d'activitats fisicoesportives.

j) Gestionar el servei de menjador conjuntament amb la comissió de menjador, tal i com queda reflectit en la normativa vigent del menjador aprovada pel Consell Escolar de l’Escola Les Moreres.

Què fem?

Des de l’AMPA gestionem el servei de menjador i les activitats extraescolars (excepte psicomotricitat que ho gestiona l'Ajuntament de Sta. Fe). 

També impulsem projectes de millora de l’escola, en coordinació amb l’equip de mestres i l’ajuntament, per tal de millorar les instal·lacions, els materials o qualsevol altra iniciativa de millora que consensuem. A l’apartat Projectes de millora trobareu més informació.

Altres propostes que duem a terme des de l’AMPA són els berenars recolectors per a les colònies, les trobades de pares, mares i alumnes de la ZER (en coordinació amb l’AMPA de Puigdàlber),les festes tradicionals i de fi de curs i la gestió del Blog de l’AMPA. A l’apartat de Documents trobareu l’autorització de drets d’imatge que heu de fer arribar a l’AMPA cumplimentada. Als apartats Properament i Hem fet trobareu més informació, cròniques i fotos d’aquestes activitats.

Pares i mares socis

Per tal de fer ús dels serveis que ofereix l’AMPA cal ser-ne soci. Trobareu el full d’inscripció a l’apartat de Documents, així com el formulari de Dades bancàries o de renovació de dades entre d’altres.

La quota d’aquest curs 2017-18 és de 35 € i es passa en el rebut del mes de febrer.

Contacte

Qualsevol dubte, suggeriment o aportació que ens volgueu fer ho podeu fer a través del correu electrònic:


També disposem de bústia a l’escola:

AMPA Les Moreres
C. Escoles s/n
08972 Santa Fe del Penedès

I, per suposat, us podeu adreçar a nosaltres si ens veieu per l’escola.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada